Select Page

Welkom by Laerskool Jan van Riebeeck se aanlyn aansoeke.

Kies die jaar en graad waarvoor u aansoek om toelating doen:

Aansoeke vir huidige jaar

Aansoeke vir volgende jaar

Gr. 00 (3-4 jaar)
Gr. 0 (4-5 jaar)
Gr. R (5-6 jaar)

Laerskool
Jan van Riebeeck
Gr 1-7

Gr. 00 (3-4 jaar)
Gr. 0 (4-5 jaar)

Gesluit op 1 April 2021.
Dien gerus ‘n laat aansoek in.

Gr. 1 gesluit op
1 April 2021.
Dien gerus ‘n laat aansoek in.

Belangrik: Kontroleer asseblief dat u webleser op datum is voor u voortgaan.